Alltid i utvikling

Vi løfter hverandre opp.

Hvem er Optimus AS?

Vi har som ledestjerne at vi skal bidra til at mennesker utvikler seg, øker sitt menneskeverd og sin selvrespekt.

Vår visjon:

Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling!

Våre kjerneverdier

Nyskapende

Vi er åpne for nye idéer, søkende, nysgjerrig.

Pålitelige

Vi er til å stole på.

Fleksible

Vi tilpasser oss og strekker oss langt for å finne løsninger.

Betydningsfulle

Vi har en viktig samfunnsmessig betydning.

Vi skal videreutvikle vår forretningsidé om å være en moderne Vekstbedrift som bidrar til menneskelig utvikling gjennom tjenester innen attføring og yrkeskvalifisering. Vi utvikler arenaer der verdiskapingen skjer gjennom kompetanseutvikling hos deltakerne, og hvor leveransene er rettet mot både virksomheter og privatpersoner.

Vi skal etterstrebe at våre kjerneverdier blir førende for hvordan våre kunder og andre eksterne omgivelser opplever oss.

Personvern hos oss

Her finner du vår personvernerklæring som beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Ønsker du å vite mer om Vekstbedriftene, se www.asvl.no.

Våre ansatte

Anita Tømmermo

Avdelingsleder vaskeri

479 22 660
anita.tommermo@optimus.as

Anne Lise Skancke

Tilrettelegger/veileder fagteam

anne.lise.skancke@optimus.as

Bodil Jenssen

Jobbveileder

479 21 353
bodil.jenssen@optimus.as

Bård Bakås

Avdelingsleder teknisk avdeling

452 42 734
bard.bakas@optimus.as

Gisle Uren

Faglig leder

452 41 936
gisle.uren@optimus.as

Henning Aas

Kontoransvarlig

452 42 835
henning.aas@optimus.as

Ingrid Narjord Sønes

Ambulerende veileder  

957 71 773
ingrid.sones@optimus.as

(Ubesatt pt)

Avdelingsleder ved

452 43 186
post@optimus.as

Kristin Fredheim

Daglig leder

947 99 313
kristin.fredheim@optimus.as

Marte Bekkos

Veileder teknisk avdeling

992 47 854
marte.bekkos@optimus.as

Marte Djønne Dahle

Kantineansvarlig

977 76 889
marte.dahle@optimus.as

 

Terje Melien

Ambulerende veileder

452 43 183
terje.melien@optimus.as

Styret i Optimus AS

Per Erik Sandnes

Styreleder

Torild Løvdal

Nestleder

Frank Norvik 

Styremedlem

Ingrid Bendixvold

Styremedlem

XXXX xxxx

Styremedlem