Optimus - en Vekstbedrift

Kan vi hjelpe deg til å nå dine mål, eller å bidra til at du får oppfylt dine drømmer?

Optimus as er en Vekstbedrift der vekst i denne sammenheng betyr menneskelig vekst.

Vi bidrar til at mennesker utvikler seg, sin menneskeverd og sin selvrespekt!

 

Vi gjør oppmerksom på at vi er helt tomme for tørr ved for vinteren 2018/19

 

 

Les mer om oss