Personvern hos oss

Her på Optimus gjør vi vårt ytterste for å etterleve lov om personopplysninger av 2018. Vår PERSONVERNERKLÆRING beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.