Om oss

Vi har som ledestjerne at vi skal bidra til at mennesker utvikler seg, øker sin menneskeverd og sin selvrespekt.

 

Vår visjon:

Optimus as skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling!

 
Våre kjerneverdier:

Nyskapende
Vi er åpne for nye idéer, søkende, nysgjerrig

Pålitelige
Vi er til å stole på

Fleksible
Vi tilpasser oss og strekker oss lang for å finne løsninger

Betydningsfulle
Vi har en viktig samfunnsmessig betydning

Vi skal videreutvikle vår forretningsidé om å være en moderne Vekstbedrift som bidrar til menneskelig utvikling gjennom tjenester innen attføring og yrkeskvalifisering. Vi utvikler arenaer der verdiskapingen skjer gjennom kompetanseutvikling hos deltakerne, og hvor leveransene er rettet mot både virksomheter og privatpersoner.

Vi skal etterstrebe at våre kjerneverdier blir førende for hvordan våre kunder og andre eksterne omgivelser opplever oss.

Personvern hos oss 

Her finner du vår personvernerklæring som beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Ønsker du å vite mer om Vekstbedriftene, se www.asvl.no.