Noen av våre medarbeidere:

(Siden er under revisjon)

 

Wiktor Hagan        Kjell Morten Knutsen      Gisle Uren

dagl.leder                produksjonsleder          teamleder attføring

T: 72 40 68 00                                              T: 72 40 68 00                                                                 T: 72 40 68 00

M: 452 42 830                                              M: 452 42 862                                                                M: 452 41 936

wiktor.hagan@optimus.as                            kjell.knutsen@optimus.as                                              gisle.uren@optimus.as

 

Bård Bakås           Anita Tømmermo             Kjell-Petter Fuglstad

avdelingsleder     avdelingsleder                  avdelingsleder

mekanisk avd.      vaskeri                              ved & service

T: 72 40 68 00                                          T: 72 40 68 00                                                                    T: 72 40 68 00

M: 452 42 734                                          M: 479 22 660                                                                   M: 452 43 186

bard.bakas@optimus.as                          anita.tommermo@optimus.as                                           kjell-petter.fuglstad@optimus.as