Noen av våre medarbeidere:

 

 

Kristin Fredheim   Kjell Morten Knutsen    Gisle Uren

daglig leder           produksjonsleder          faglig leder

T: 72 40 68 00                                              T: 72 40 68 00                                                              T: 72 40 68 00

M: 947 99 313                                             M: 452 42 862                                                               M: 452 41 936

kristin.fredheim@optimus.as                      kjell.knutsen@optimus.as                                             gisle.uren@optimus.as

 

Bård Bakås           Anita Tømmermo            Kjell-Petter Fuglstad

avdelingsleder     avdelingsleder                 avdelingsleder

mekanisk avd.      vaskeri                              ved & service

T: 72 40 68 00                                          T: 72 40 68 00                                                                    T: 72 40 68 00

M: 452 42 734                                          M: 479 22 660                                                                   M: 452 43 186

bard.bakas@optimus.as                          anita.tommermo@optimus.as                                           kjell-petter.fuglstad@optimus.as