Om oss

- Vi vektlegger kvalitet i alle ledd

 

Vi skal utvikle mennesker, deres menneskeverd og deres selvrespekt.

 

Vår visjon:

Optimus as skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling!

 
Våre kjerneverdier:

Innovative
Vi er nyskapende og åpne for nye verdier

Pålitelige
Vi er til å stole på

Fleksible
Vi tilpasser oss og strekker oss lang for å finne løsninger

Betydningsfulle
Vi har en viktig samfunnsmessig betydning

Vi skal videreutvikle vår forretningsidé om å være en moderne Vekstbedrift som utvikler mennesker gjennom tjenester innen attføring og yrkeskvalifisering. Vi utvikler arenaer der verdiskapingen skjer gjennom kompetanseutvikling hos deltakerne, og hvor leveransene er rettet mot både virksomheter og privatpersoner.

Vi skal etterstrebe at våre kjerneverdier blir førende for hvordan våre kunder og andre eksterne omgivelser opplever oss.

Ønsker du å vite mer om Vekstbedriftene, se www.asvl.no.